Unieke nakomingsgarantie

Altijd grip op uw klusprojecten met de nakomingsgarantie

Alleen bij VLOK-Erkende bedrijven de unieke nakomingsgarantie

Dé belangrijkste pijler van VLOK-Erkend is dat we kwaliteit op uw klusprojecten kunnen garanderen. Hoe? Met de unieke nakomingsgarantie die we samen met onze aangesloten vakmensen hebben opgesteld.

Deze nakomingsgarantie heeft u alleen bij aangesloten VLOK-Erkend bedrijven

Natuurlijk hopen we het niet, maar in een enkel geval loopt het klusproject niet zoals gedacht (of afgesproken). Dat is niet alleen vervelend voor het eindresultaat, het kost vaak ook veel van uw energie en tijd. Wij begrijpen dat en vandaar dat u uw zorgen dan kunt delen met de Branchevereniging . U kunt uw klacht vervolgens neerleggen bij de Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke instantie die deze klacht zal beoordelen en zijn objectieve oordeel zal uitspreken  over de zaak door u wel/niet in het gelijk te stellen. Normaliter zou u hiervoor naar de rechter moeten en veel tijd en geld kwijt zijn.

Hoe ver strekt de VLOK-nakomingsgarantie?

maximale vergoeding € 5.000,-

De VLOK-nakomingsgarantie komt aan de orde wanneer een VLOK-lid – door de Geschillencommissie veroordeeld tot een schadevergoeding aan u – deze schadevergoeding niet binnen de gestelde termijn betaald. De Branchevereniging neemt deze uitspraak over en betaalt u de schadevergoeding uit. Zonder mitsen en maren. De Branchevereniging gaat de schadevergoeding verhalen op de aangesloten vakman. Maar daar heeft u geen last meer van.

Standaard bedraagt de maximale vergoeding € 5.000,- per uitspraak. Wordt een hogere schadevergoeding toegekend, zal de VLOK zich inspannen om het meerdere voor u te verhalen.

Maar we gaan nog verder…

Op grond van het derde lid van de VLOK Uitvoeringsvoorwaarden voor Vakmensen 2021 is het mogelijk het maximum van de VLOK-nakomingsgarantie te verhogen tot € 10.000- per uitspraak. Dit is overigens het maximum dat de Nederlandse Bank toestaat voor een borgstelling, zoals de VLOK-nakomingsgarantie.

Contact: heeft u vragen? Vertrouwen is goed, zekerheid is beter

Uitbreiden VLOK-nakomingsgarantie

Voor de verhoogde VLOK-nakomingsgarantie moeten beide partijen voor aanvang werkzaamheden, samen een verzoek indienen bij garantie@vlok.nl.

Vooraf doorloopt u 3 stappen:

Voorwaarden voor uitkering zijn:

er moet sprake zijn van een bindend advies van Geschillencommissie met vaststelling van een hoger schadebedrag dan 5.000 euro en de ondernemer is in staat van faillissement